Газопламъчна Хидроизолация

Хидроизолационните SBS битумни мембрани се отличават с много добра огъваемост и по тази причина функционират изключително успешно при ниски температури в студени климатични зони. Еластичността им е резултат от специфичната формула, по която се произвеждат - висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен (SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Композитът на този тип хидроизолации може да се повлияе негативно от UV лъчите, затова битумната мембрана трябва да бъде покрита задължително с минерална посипка.

Този вид хидроизолации може да се използва върху покривни хидроизолационни системи с послоен монтаж; Основи и фундаменти.

Характеризират се със еластичност и гъвкавост при ниски температури, висока устойчивост на напукване, много добра адхезия към основата.

Газопламъчна Хидроизолация

Хидроизолационните SBS битумни мембрани се отличават с много добра огъваемост и по тази причина функционират изключително успешно при ниски температури в студени климатични зони. Еластичността им е резултат от специфичната формула, по която се произвеждат - висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен (SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Композитът на този тип хидроизолации може да се повлияе негативно от UV лъчите, затова битумната мембрана трябва да бъде покрита задължително с минерална посипка.

Този вид хидроизолации може да се използва върху покривни хидроизолационни системи с послоен монтаж; Основи и фундаменти.

Характеризират се със еластичност и гъвкавост при ниски температури, висока устойчивост на напукване, много добра адхезия към основата.