PVC/TPO мебрани

PVC мембраната се характеризира със следните предимства: технологичен и бърз монтаж, без открит пламък в процеса на полагане, самогасящ се материал, отлични механични свойства в широк температурен диапазон – от -35?C до +110 ?C, висока паропропускливост, устойчива на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи, приложима за всеки тип покрив, повече от 25 години експлоатационен период, висока противопожарна устойчивост, приложим е за всякакви покриви независимо от архитектурата им. Също така PVC мембраната е много лека, полага се в един пласт и не натоварва конструкцията на сградата.

TPO хидроизолационни мембрани са произведени на базата на термопластичен полиоефин. Гъвкавостта на молекулярно ниво придава на TPO мембраната пластичност и якост без нужда от допълнителни пластификатори. Материалът се отличава с едно от най-ниските тегла сред основните видове синтетични мембрани. Системата може да се прилага при покривни системи, включително и покривни градини и соларни покриви.Предимства на TPO мембраната са: полагане на един пласт, независимо от климата на региона, изключителна устойчивост на микроорганизми - което я прави перфектно решение при баластови системи и зелени покриви; Отлична химическа устойчивост, като може да се прилага дори при райони с агресивна среда; Много добра съвместимост с топлоизолиращи материали като каменна вата, EPS изолация; Устойчивост на UV слънчевите лъчи; Апликира се без открит пламък; самозагасящ се материал.

PVC/TPO мебрани

PVC мембраната се характеризира със следните предимства: технологичен и бърз монтаж, без открит пламък в процеса на полагане, самогасящ се материал, отлични механични свойства в широк температурен диапазон – от -35?C до +110 ?C, висока паропропускливост, устойчива на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи, приложима за всеки тип покрив, повече от 25 години експлоатационен период, висока противопожарна устойчивост, приложим е за всякакви покриви независимо от архитектурата им. Също така PVC мембраната е много лека, полага се в един пласт и не натоварва конструкцията на сградата.

TPO хидроизолационни мембрани са произведени на базата на термопластичен полиоефин. Гъвкавостта на молекулярно ниво придава на TPO мембраната пластичност и якост без нужда от допълнителни пластификатори. Материалът се отличава с едно от най-ниските тегла сред основните видове синтетични мембрани. Системата може да се прилага при покривни системи, включително и покривни градини и соларни покриви.Предимства на TPO мембраната са: полагане на един пласт, независимо от климата на региона, изключителна устойчивост на микроорганизми - което я прави перфектно решение при баластови системи и зелени покриви; Отлична химическа устойчивост, като може да се прилага дори при райони с агресивна среда; Много добра съвместимост с топлоизолиращи материали като каменна вата, EPS изолация; Устойчивост на UV слънчевите лъчи; Апликира се без открит пламък; самозагасящ се материал.