Обмазна хидроизолация

Обмазните изолации имат широко приложение при хидроизолирането на плоски покриви, тераси, резервоари, основи и др. Висока адхезия към основи от: бетон, мозайка и облицовъчни плочи. Висока степен на хидроизолация и безшевна структура. Със и без UV защита (в зависимост от това дали ще се използват, като финишно запечатващо покритие, или като изолационно покритие под плочки. поема огъващи напрежения на основата, и има добра износоустойчивост.

Обмазна хидроизолация

Обмазните изолации имат широко приложение при хидроизолирането на плоски покриви, тераси, резервоари, основи и др. Висока адхезия към основи от: бетон, мозайка и облицовъчни плочи. Висока степен на хидроизолация и безшевна структура. Със и без UV защита (в зависимост от това дали ще се използват, като финишно запечатващо покритие, или като изолационно покритие под плочки. поема огъващи напрежения на основата, и има добра износоустойчивост.