Битумни керемиди

Покривът безспорно е много важен елемент за всяка една сграда. Той я защитава, украсява, подчертава. Понякога прави архитектурата уникална, понякога просто я допълва. Ние обичаме работата и клиентите си. Предлагаме услуги по изграждането, реконструкцията и ремонта на покриви. Съсредоточавайки се в тази област - ремонта на покриви, ние натрупахме богат опит. Това ни позволява да предложим високо качество на извършваните услуги, подкрепено с дълъг гаранционен период!

Изграждане на нови покривни конструкции
Опита си натрупахме с годините и сега берем плодовете на солените грешки, които сме допускали. Покрива се оказа една интересна зона и е по-добре когато всичко се свърши по определени правила и с определени материали. Понякога неправилното поставяне на някой компонент, води до последващ ремонт - разбирай изкъртване на всичко и започване наново.

Битумни керемиди
Битумните покривни керемиди /шингли/ с цветна минерална посипка са армирани с фибростъкло, уплътнено с битум. Богатата цветова гама, модернистичните форми и дългият им живот ги правят предпочитан продукт за съвременно строителство Битумните керемиди са резултат на високотехнологичен производствен процес, който превръща суровините в краен продукт с много високо качество, необходимо за надеждна защита на покривите. Те се отличават с малко тегло (3 t при покривна площ 300 кв.м.) и голямо цветово разнообразие и не се нуждаят от почти никаква поддръжка. Технологията на полагане позволява приложимост при различни покривни наклони от 15° до 90°.

Битумни керемиди

Покривът безспорно е много важен елемент за всяка една сграда. Той я защитава, украсява, подчертава. Понякога прави архитектурата уникална, понякога просто я допълва. Ние обичаме работата и клиентите си. Предлагаме услуги по изграждането, реконструкцията и ремонта на покриви. Съсредоточавайки се в тази област - ремонта на покриви, ние натрупахме богат опит. Това ни позволява да предложим високо качество на извършваните услуги, подкрепено с дълъг гаранционен период!

Изграждане на нови покривни конструкции
Опита си натрупахме с годините и сега берем плодовете на солените грешки, които сме допускали. Покрива се оказа една интересна зона и е по-добре когато всичко се свърши по определени правила и с определени материали. Понякога неправилното поставяне на някой компонент, води до последващ ремонт - разбирай изкъртване на всичко и започване наново.

Битумни керемиди
Битумните покривни керемиди /шингли/ с цветна минерална посипка са армирани с фибростъкло, уплътнено с битум. Богатата цветова гама, модернистичните форми и дългият им живот ги правят предпочитан продукт за съвременно строителство Битумните керемиди са резултат на високотехнологичен производствен процес, който превръща суровините в краен продукт с много високо качество, необходимо за надеждна защита на покривите. Те се отличават с малко тегло (3 t при покривна площ 300 кв.м.) и голямо цветово разнообразие и не се нуждаят от почти никаква поддръжка. Технологията на полагане позволява приложимост при различни покривни наклони от 15° до 90°.